ganesha aixeca la mà per saludar

política de privacitat.

Per conèixer les estadístiques de visites aquest web recull les cookies i les dades d'ús dels usuaris, emprant el servei de Google Analytics.

Per altra banda, les dades personals/fiscals obtingudes mitjançant emails procedents de l'enllaç del web seran incorporats en un fitxer, del qual es responsable ganesha produccions, amb la finalitat d’atendre les seves consultes.

ganesha produccions es compromet a usar les dades, recollides mitjançant els emails rebuts, únicament per a la finalitat anteriorment mencionada.

L’enviament d'emails procedents de l'enllaç del web implica l’acceptació de les clàusules exposades.

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, restricció, portabilitat, cancel·lació o oposició en els termes establerts en el Reglament General de Protecció de Dades europeu, pot fer-ho posant-se en contacte amb la titular i responsable del tractament de dades:

ganesha produccions
Irene Alcolea Romero
43546903Z
Fernandez Duró, 24 entresòl. 08014 Barcelona.
info@ganeshaproduccions.com